Baťův kanál

Baťův kanál

Byl vybudován v letech 1934-1938 Janem Antonínem Baťou, tehdejším majitelem tepláren v Otrokovicích, jako vodní cesta na přepravu lignitu z Rohatce a zároveň měl sloužit jako regulační prvek pro zlepšení hladiny spodní vody na Moravě. V Sudoměřicích dodnes můžeme obdivovat důmyslné zařízení „výklopník“, pomocí něhož se lignit překlápěl z vagonů do lodí.

Od roku 1996 na základě Europrojektu INWARD slouží „Baťák“  pouze jako turistická vodní cesta, která se neustále rozšiřuje a modernizuje. Jeho splavnost je od přístavu ve slovenské Skalici až do Otrokovic. Do budoucna se počítá s propojením plavby z Hodonína po Kroměříž. Díky možnosti přepravy jízdních kol na palubě lodí lze kombinovat plavbu s cyklistickými výlety. Vždyť celý Baťův kanál je lemován cyklostezkou dlouhou více jak 80 km, na kterou dále navazují stezky a trasy v okolí, včetně Moravských vinařských stezek.

Každoroční provoz začíná obvykle v dubnu, odemykání plavební sezony je 1.května a zamykání 28.října. Na samotném kanále a řece Moravě je celkem 13 zdymadel ( plavebních komor ), které vyrovnávají výškový rozdíl hladiny 18,6 metru. V provozu jsou od úterý do neděle ( červen, červenec, srpen), nebo od pátku do neděle ( květen a září ). Průměrná hloubka kanálu je 1,5m a šířka 12m. Na vodní cestě je na 50 mostů a 11 pevných sjezdů do vody. Sjízdnost po celé délce je možná od úterý do neděle v závislosti na provozu plavebních komor, které fungují od 10- 18.hodin

Rezervace a bližší informace na